Topičův salon (1937-1949)

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1937   O. Coubine ve vlasti (2. výstava)
1939   Oleje a kresby z Čech a Italie malíře Jana Slavíčka
1939   Výstava obrazů Zdeňka Tůmy
1939   Život a dílo Karla Čapka
1940   Reliefy, sochy a kresby Jana Kodeta
1940   Obrazy Vladimíra Sychry
1940   Česká krajina Vlastislava Hofmana
1940   Obrazy Stanislava Ježka
1941   Vincent van Gogh, malíř, který u nás zdomácněl
1941   Užitková architektura J. Hesouna
1941   Věra Jičínská
1941   Pravoslav Kotík: Retrospektiva a nové obrazy
1942   František Emler
1942   Oldřich Kerhart
1943   František Emler
1943   Richard Brun
1943   Ella Muchová
1943   Marie Zlatníková
1943   Karel Šlenger
1943   Václav Hejna: Kresby a obrazy z posledních pěti let / Zeichnungen und Bilder aus den letzten fünf Jahren
1943   František Zikmund
1944   Emanuel Famíra: Rok na Vysočině
1944   Marie Hlobilová - Mrkvičková
1944   Hana Dostalová
1944   Jozef Tříška
1944   E. Nevan
1944   Věra Jičínská
1945   Vojtěch Tittelbach
1946   K. Černý
1946   Vilém Plocek
1946   Peter Matejka
1946   Václav Hejna
1946   Neznámý Miloš Jiránek
1947   Josef Šíma
1947   Emanuel Famíra: Obrazy, plastiky, kresby
1947   Karel Šlenger
1947   Jiří H. Vojta
1948   Václav Bartovský
1948   Karel Černý (39 (419) výstava Topičova salonu)
1948   Kamil Lhoták
1948   Martin Reiner
1948   Pravoslav Kotík
1948   Jiří Krejčí
1949   František Gross
1949   Vladimír Pukl
1949   Jaroslav Paur: Varšava 1946
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1937   Život presidenta Osvoboditele ve fotografii
1938   Štyrský a Toyen
1938   Praha v grafice
1939   Krása v lidové práci
1940   Sedm v říjnu: Obrazy, sochy, kresby
1940   Umění 1900 - obrazy, plastiky, plakáty a knihy
1943   Übersicht der 99 / Přehlídka 99ti
1946   7 + 1
1946   Liška, Mentlík
1947   Mezinárodní surrealismus
1949   Keramické práce B. Dobiáše - O. Eckerta - St. Mikuláštíka
1949   Lidové umění horníků
1949   Dítě vidí svět (Výtvarná výchova na školách mateřských a školách I. a II. stupně)
1949   Textilie Ludvíka Másla
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1943   Jan Rambousek: Oleje, akvarely a grafiky
1944   Emanuel Famíra: Rok na Vysočině
1946   Josef Istler
1948   Kamil Lhoták: Oleje z let 1945 - 1948
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1945   Konfrontace 2