Zašová

notes:
V roce 1898 zřídil v Zašové malíř Rudolf Schlattauer (1860-1915) malou dílnu na výrobu valašských gobelínů a koberců, která byla předchůdkyní zemské gobelínové a kobercové školy ve Valašském Meziříčí (1908) a později Gobelínové a kobercové dílny Ústředí uměleckých řemesel, dnes proslulé a svého druhu u nás ojedinělé Moravské gobelínové manufaktury.