Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă

city: _
address: _