Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.

city: Zdiby (Praha-východ)
address: Ústecká 98, 250 66 Zdiby