Občanské sdružení Paměť

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2005   Jiří Voves: Od nepaměti k paměti
2007   Jiří Voves: Kresby, obrazy (Z cyklu Paměti: zprávy, partitury, ztráta paměti, krajiny, havrani)