Vlastivědné muzeum v Šumperku

Subordinate Document
published, title (subtitle)
1983   Dílo Mirka Hanáka v Okresním vlastivědném muzeu v Šumperku
Directory
published, title (subtitle)
1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)