Vlastivědné muzeum v Šumperku

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1981   Václav Hollar: Lukasova sbírka
1982   Lubomír Bartoš: Malířská tvorba 1978 - 1982
1985   Václav Hraba: Výběr z díla 1980-1985
1986   Blanka Kadečková: Malba, grafika
1987   Lubomír Bartoš
1990   Jiří Jílek: Výbor z díla
1997   Wenceslaus Hollar Bohemus (Lukasova sbírka grafik Václava Hollara z fondu Okresního vlastivědného muzea v Šumperku)
2005   Jiří Hastík: Retroperspektiva
2007   Věra Kovářová: Krasohled
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2004   Anežka a Miroslav Kovalovi: Věci a místa, Rytmy a řád
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1996   Michael Rittstein: Obrazy - kresby
1999   František Tichý: Grafika - kresba (ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě)
2007   Věra Kovářová: Krasohled
2009   Leo Bureš: Vodinky (makrofotografie)
Book
published, title (subtitle)
1983   Mirko Hanák
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2004   Anežka a Miroslav Kovalovi: Věci a místa Rytmy a řád
2019   Anežka a Miroslav Kovalovi: Ilustrace - kresby - fotografie