Jazzová sekce

person, born
Kučera Jiří, 1945
Marek Vlastimil, 23. 8. 1946
Skalník Joska, 23. 3. 1948
Srp Karel, 18. 1. 1937