Cyrilometodějská knihtiskárna V. Kotrba

city: Praha
address: Pštrossova 200, Praha II

notes:
v roce 1948 Cyrilometodějská knihtiskárna V. Kotrba, národní správa