Cyrilometodějská knihtiskárna V. Kotrba

institution, city, address
CMK V.Kotrba, v nár.správě, Praha, _