Jaroslav Dostál

Book
published, title (subtitle)
2005   Kámen a oblak (výbor 1971-1985), Prolínání (výbor 1999-2004)
2010   Sen skutečnosti (Obraz obrazu (Výbor 1986-2004), Vzpomínání (Výbor 2005-2010))