Moravské tiskařské závody, n.p.

type: tiskárna
city: Olomouc (Olomouc)
address: Leninova 15 - 21
state: Česká republika (Czech Republic)

notes:
závod 11
Třída Lidových milicí 3 (1967?)

Moravské tiskařské závody, n.p.

date of exhibition   exhibition title
1988/09/17   Vojtěch Preissig: První náš klasik české grafiky

Moravské tiskařské závody, n.p.

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1958   Výstava krajin Stanislava Lolka
  1959   F. J. Kraus
  1960   M. Rožánková - Drábková: Obrazy z díla
  1961   Miloš Alexander Bazovský
  1961   Sudek
  1962   Josef Wagner (Kresby, sochy)
  1962   Otakar Hubšil: Obrazy, kresby a grafika
  1963   Bohdan Lacina
  1963   Bohumír Dvorský: Krajiny z let 1957 - 63
  1963   Jára Šolc: Kresby 1962-63
  1963   Karel Černý: Soubor obrazů
  1964   Ilustrace Josefa Šímy
  1964   Jan Zrzavý
  1964   Jaroslav Paur: Obrazy
  1964   Jiří Trnka: Výstava kreseb
  1964   Květiny Karla Svolinského
  1964   Le Corbusier
  1964   Štyrský
  1964   Toyen
  1964   Vincent Vingler: Sochy 44/64
  1965   Axel Leskoschek
  1965   Dvacet ex libris Aljo Berana
  1965   Vlastimil Beneš: Obrazy
  1965   Vlastimil Beneš: Oleje a tempery
  1966   Jaroslav Cheben: Máchovské variace
  1966   Karel Hladík: Sochařské dílo
  1966   Miroslav Hák
  1966   Rudolf Michalík: Kresby
  1966   Slavoj Kovařík: Města
  1966   Vladimír Pukl: Obrazy a grafika 1960 - 1965 (K sedmdesátinám)
  1967   Aljo Beran
  1967   Auguste Rodin (Výstava drobné plastiky a kreseb k 50. výročí Rodinova úmrtí a 65. výročí jeho první pražské výstavy)
  1967   František Bělohlávek: Užitá grafika
  1967   Josef Váchal: Grafika a kresby
  1967   Kamil Lhoták: Graphik, Aquarelle, Zeichnungen
  1967   Wander Bertoni: Výstava soch a kreseb
  1968   Freska Jan Kryštofa Handkeho v olomoucké kapli Božího těla z roku 1728
  1968   Jaroslav Kaiser: Grafika 1965-68
  1968   Miloslav Jemelka: Obrazy a kresby
  1968   Miloslav Stibor: Výstava fotografií z let 1960-1968
  1969   Carl Age Riget: Serigrafie
  1969   František Bělohlávek
  1969   Helen Escobedo
  1969   Karel Svolinský: Kresby a akvarely z cest
  1969   Marie Bělohlávková: Obrazy a keramika 1967 - 69
  1969   Slavoj Kovařík: Obrazy
  1969   Václav Rabas: Chléb
  1969   Vladimír Preclík: Sochy
  1970   Alexander Bandzeladze: Ilustrace (Cyklus originálních ilustrací ke Gruzínskému národnímu eposu 19. století Pěsň ob Arseně)
  1970   Jana Jemelková
  1970   Karel Černý: Kresby
  1970   Kostka 70
  1970   Salvador Dali: Ilustrace ke zpěvům Maldororovým
  1971   Endre Nemes: Grafická tvorba (Švédsko)
  1971   Jindřich Lenhart: Výbor z díla (Výstava k 15. výročí úmrtí umělce)
  1971   Mirko Hanák: Obrazy a ilustrace
  1971   Miroslav Kostka
  1971   Olomouc v díle Aljo Berana
  1972   František Podešva: Výběr z díla
  1972   Miroslav Šnajdr: Italské reminiscence
  1973   František Schön: Obrazy z cest po Orientu a Africe z let 1915-32
  1973   Kostka
  1973   Miloslav Stibor: Kámen
  1973   Pavel Kotas: Moře (Obrazy 1972 - 1973)
  1973   Radko Mašata: Obrazy 1970-73
  1973   Rudolf Svoboda: Sochy
  1973   Stanislav Menšík: Výběr z díla
  1973   Vladimír Navrátil: Sochařské dílo
  1974   Albín Brunovský: Grafika
  1974   Cyril Bouda: Grafika
  1974   Jana Jemelková: Grafika
  1975   Karel Homola
  1975   Lhoták
  1975   Michálek
  1976   Radko Mašata: Obrazy a kresby z cest
  1977   Dušan Janoušek: Volná grafika
  1977   Miroslav Štolfa
  1978   Antonín Kroča
  1978   Jan Bauch: Cirkus, varieté, artisté (Výstava k osmdesátým narozeninám národního umělce)
  1978   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby
  1979   A. Born
  1979   Jiří Lindovský
  1979   Ladislav Jalůvka: Moravské krajiny
  1979   Marie Bělohlávková - pastely
  1979   Michaela Lesařová-Roubíčková: Drobná grafika
  1979   Radek Pilař: Kresbou, barvou, kamerou
  1980   Jan Jemelka: Obrazy - grafika
  1980   Jan Sedláček: Obrazy 1960 - 80
  1980   Miroslav Sychra: Fotografie
  1980   OK
  1980   Otakar Novotný: 1880 / 1959 (Architektonické dílo)
  1980   Petr Zlamal: Obrazy
  1981   Anna Grmelová: Ex libris
  1981   František Ronovský: Obrazy, kresby 1971-1981
  1981   Jan Bauch: Obrazy
  1981   Jan Sedláček: Obrazy a kresby 1960-1980
  1981   Jiří Balcar: Výběr z díla
  1981   Knižní značky Aljo Berana
  1981   Mikuláš Palko - Výber zo sochárskej tvorby
  1981   Miroslav Kostka: Obrazy a tredimensy
  1981   Miroslav Šnajdr: Obrazy a kresby
  1981   Vincent Vingler: Drobná plastika, kresby, grafika
  1982   Aljo Beran: Obrazy, grafika (Výběr z let 1932 - 1982)
  1982   František Tichý 1896 - 1961
  1982   Karel Demel: Grafika
  1982   Ladislav Vychodil: Scénografická tvorba
  1982   Pavel Herynek: Šperky
  1982   Pavel Kotas: Obrazy a kresby z let 1980 - 1982
  1982   Petr Kutra: Obrazy
  1982   Petr Zlamal: Obrazy
  1983   Eva Hašková: Grafika
  1983   František Jurík: Akvarely
  1983   Jiří Procházka: Scénografie (1942/1983)
  1983   Jiří Trnka a jeho svět
  1983   Josef Jíra: Grafika
  1983   Karel Novák: Akvarely
  1983   Ladislav Jalůvka: Výběr z díla
  1983   Miroslav Šnajdr: Obrazy a kresby
  1983   Slavoj Kovařík: Obrazy, kresby, scénografie (Výběr z let 1947 - 1982)
  1984   Adolf Born: Grafika, ilustrace
  1984   Václav Plátek: Kresby, ilustrace, šperky, intaglie
  1986   Alois Kučera 1905 - 1962
  1986   Jarmila Kaušitzová: Malba a grafika
  1986   Jaromír Šolc: Výběr z díla
  1986   Rudolf Doležal: Plastiky, medaile
  1986   Svatopluk Otisk: Obrazy
  1987   Adolf Born: Grafika, kresby
  1987   Eva Siblíková: Obrazy
  1987   Jan Štursa (1880-1925)
  1987   Josef Jíra: Krajiny 1948 - 1978
  1987   Karel Novák: Záhorské motívy
  1987   Margita Titlová Ylovsky
  1987   Marie Bartoňková Drábková: Sochařské dílo
  1987   Oldřich Hradilík: Plastiky
  1987   Petr Zlamal
  1987   Tomáš Ruller
  1987   Vlastimil Rada: Karikatury
  1988   Božena Augustínová (mal´ba, grafika, tapiséria, ilustrácia, plagát)
  1988   Jaromír Hanzelka: Tapisérie
  1988   Josef Dudek
  1988   Josef Istler: Grafika
  1988   Lubomír Dvořák: Obrazy
  1988   Miroslav Šnajdr: Obrazy/kresby
  1988   Václav Boštík: Kresby
  1989   Antonín Lukavský: Obrazy
  1989   Jiří Žlebek: Sochy
  1989   Josef Istler: Obrazy, grafika
  1989   Jozef Arpád Murmann
  1989   Max Švabinský (Ze sbírek Severomoravské galerie výtvarného umění v Ostravě)
  1989   Oldřich Šimáček
  1989   Petr Zlamal: Obrazy
  1989   Radek Kratina: Variabily
  1989   Současná Makedonská grafika
  1989   Zasloužilý umělec Adolf Born: Grafika
  1989   Zdeněk Přikryl: Medailérská tvorba
  1989   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo (K umělcovým 60. narozeninám)
  1990   Rudolf Chorý: Sochařské dílo
  1991   Vladimír Groš
  1993   Ladislav Kuklík: Grafika
  1993   Pavel Herynek: Konstrukce a šperky
  1999   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě
  2000   Jindřich Štreit: Lidé Třineckých železáren
  2000   Jindřich Štreit: People of Olomouc region / Lidé Olomouckého regionu
  nedat   Václav Rabas: Kresby
  nedatováno   Jan Sedláček
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1958   Šestá členská výstava
  1959   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie v Praze
  1960   Výtvarníci pracujícím
  1961   Domov a vkus
  1962   Výstava tvůrčí skupiny Směr
  1963   Jaroslav Cheben / Jiří Zhibo: Plakát a užitá grafika
  1964   Malba, grafika, plastika, užité umění pracovníků kateder výtvarné výchovy pedagogických fakult Gottwaldov, Olomouc, Ostrava
  1965   Sochařská bilance 1955-1965
  1966   Brož, Hladík
  1966   Euro-exlibris '66
  1966   Knižní grafika výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech
  1967   Československý plakát
  1967   Mistrovská díla starého umění v Olomouci
  1969   Stanislav Vymětal: Keramika, Bohumil Teplý: Sochy
  1970   Zdeněk Přikryl: Sochy, Dušan Janoušek: Grafika
  1971   Vittorio Cavicchioni, Gino Gandini
  1971   Výtvarné umění Olomoucka 1921 - 1971 (Výstava k 50. výročí KSČ)
  1973   Bohumil Teplý: Sochy, Stanislav Vymětal: Keramika
  1973   Miroslav Ketman: Obrazy, Oldřich Peč: Sochy
  1974   Vietnamská tradiční lidová grafika
  1975   České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci
  1975   Severomoravští výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
  1979   Slovenská grafická tvorba 1970/1978
  1981   Avantgardní fotografie 30. let na Moravě (Ze sbírek Moravské galerie v Brně)
  1981   Česká drobná plastika a medaile 1945 / 1980 (ze sbírek OGVU v Olomouci)
  1982   Stanislav Lolek, Joža Uprka: Grafické dílo
  1983   Čepelák & žáci
  1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
  1984   Výchova, výtvarné umění, ekologie
  1984   Výtvarné umění za mír (Umělci Olomouckého regionu a výchova k mírové iniciativě)
  1985   Proti fašismu a válce (České výtvarné umění 30. a 40. let v boji proti fašismu a válce)
  1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84
  1985   Súčasná československá komorná plastika
  1986   Středoevropské malířství 17. a 18. století (Mistrovská díla starého umění v Olomouci)
  1987   Moravské lázně v proměnách dvou staletí
  1987   Výtvarní umělci Olomoucka (Na počest 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
  1988   Národní kulturní památka Přemyslovský palác v Olomouci
  1988   Výtvarní umělci Severomoravského kraje na počest 70. výročí VŘSR
  1989   České sochařství 1948/88
  1989   Jan Jemelka: Obrazy, grafika, Otmar Oliva: Sochy
  1989   Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti (A/Ž 1989)
  1989   Miroslav Šnajdr: Obrazy, Olbram Zoubek: Sochy
  1989   Tvrdohlaví
kniha
  published   title (subtitle)
  1958   Mladý Švabinský
  1959   Mysliveckou stezkou
  1967   Modrý míč
  1970   Kosířské elegie
  1971   Staroměstská mostecká věž a triumfální symbolika v umění Karla IV.
  1981   Vteřiny u rybníků, řek a tůní
  1982   Lidé, vlaky, koleje
  1983   Základy výtvarné výchovy
  1985   Smějeme se s Josefem Kobrem
  1986   Fotografické filtry
  1988   Dívka s talismanem
  1988   Dobrý den, vážení vynálezci
  1988   Klauni v dřevácích
  1988   Sen a snění
  1989   Léčivé rostliny III (Lidový receptář léčivých čajů)
  1990   Do různých stran (Eseje a články z let 1983 - 1989)
  1992   Milý pane Prezidente (Výběr z dětských kreseb a dopisů Václavu Havlovi)
  1993   Rembrandt
  1998   Oheň na sněhu (Mýty sibiřských lovců)
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1985   Bydlení 85
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1974   Jana Jemelková: Grafika
  1978   Josef Jíra: Souborná výstava 1947/78
  1978   Kamil Roškot: 1886 - 1945 (Architektonické dílo)
  1979   Libor Vojkůvka: Obrazy 1974 - 1979
  1980   František Peterka: Dílo 1947/79
  1980   Miloš Jiránek: Výběr z díla z majetku KVGU Ostrava
  1980   Miroslav Sychra: Fotografie
  1980   Otakar Novotný: 1880 - 1959 (Architektonické dílo)
  1982   Pavel Kotas: Obrazy a kresby z let 1980 - 1982
  1983   Josef Jíra: Grafika 1960 - 1983
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1974   Vietnamská tradiční lidová grafika (Ze sbírky MUDr. Antonína Kolka)
  1981   Eva Vlasáková, Pavel Ježek: Kresby a sklo
  1982   Kresby a grafika (Přírůstky sbírky kreseb a grafiyk Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1980 - 81)
bibliofilie
  published   title (subtitle)
  1958   Taneční fantasie
  1968   Černé umění očima básníků
bibliografický katalog
  published   title (subtitle)
  1982   Bohumír Dvorský (Personální bibliografie)
  1983   Československá uměleckohistorická bibliografie za rok 1981 s dodatky
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1962   Josef Kulička: Obrazy z let 1962–1965
  1967   Ladislav Jalůvka: Obrazy 1965-66
  1974   Valušek: Grafika
periodikum
  published   title (subtitle)
  1969/05   Červený květ
plakát
  published   title (subtitle)
  1983   Otmar Oliva, Miroslav Vochta
  1988   Miroslav Štolfa: Obrazy
  nedatováno   České malířství 20. století: Výběr
průvodce
  published   title (subtitle)
  1988   Národní kulturní památka Přemyslovský palác v Olomouci (Průvodce)
příležitostný tisk
  published   title (subtitle)
  1966   Božena Němcová v bronzu
  1977   Moravská církevní heraldika
  1980   Vzpomínka na desáté výročí úmrtí malíře Stanislava Menšíka
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle)
  1962   České výtvarné umění 20. století
  1967   Výstava obrazů ze sbírek Arcibiskupského paláce a Oblastní galerie (Mistrovská díla Starého umění v Olomouci)
soubor reprodukcí
  published   title (subtitle)
  nedat.   Adolf Hoffmeister: Anekdoty
soupis díla
  published   title (subtitle)
  1984   Ludmila Jiřincová (Soupis grafického díla)