Moravské tiskařské závody, n.p.

city: Olomouc (Olomouc)
address: Leninova 15 - 21

notes:
závod 11
Třída Lidových milicí 3 (1967?)