Klub přátel výtvarného umění (KPVU) při ROH Primona

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1975/06/21 - 1975/07/13   Aleš Lamr, Jan Steklík: Obrazy, sochy, objekty, kresby, fotodokumentace, Výstavní síň Městského národního výboru Česká Třebová, Česká Třebová (Ústí nad Orlicí)
1984/04/22 - 1984/05/11   Keramika 84, Výstavní síň, Česká Třebová (Ústí nad Orlicí)
1985/09   Vlasta Čančíková, Výstavní kabinet Městské lidové knihovny, Česká Třebová (Ústí nad Orlicí)