Česká numismatická společnost

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1978   Československé mince 1918-1977
Supplement
published, title (subtitle)
1980   Medailér Zdeněk Dvořák (Příloha k 30. číslu Sběratelských zpráv)
1982   Akademický sochař Jiří Jaška
1984   Akademický sochař Ladislav Kozák
Inventory of Works
published, title (subtitle)
1985   Soupis stavebních medailí (Příloha ke Sběratelských zprávám č. 50, 55 a 57)