Ústřední dům osvěty hlavního města Prahy

city: Praha
address: _