Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1966   Ernst Zmeták: 3 talianske cesty (1962 - 1965 - 1966)
1969   Andrej Rudavský
1969   Viera Žilinčanová
1969   Keramika Dagmar Rosulkovej
1970   Karol Barón
1970   Orest Dubay
1970   Eckerdt: 1970
1970   Svetozár Králik
1970   Alexander Ilečko: Sochy, kresby, keramika
1970   Eugen Nevan: Kresby, grafika
1971   Vilém Reichmann: Výber z piatich cyklov
1971   Julián Filo
1971   Bedrich Hoffstädter: Súborné dielo
1971   Milan Struhárik: Plastiky
1972   Ignác Bizmayer / ABC
1972   Vladimír Kompánek: Sochy, kresby
1972   Oľga Bujnáková: Čipky
1972   Václav Kautman
1972   Jozef Vrtiak: Ľudské zápasy a nádeje
1972   Eugénia Lehotská: Tapisérie
1972   Jozef Sušienka: Zahradná keramika
1973   Emil Filla: Výber z diela
1973   Tibor Honty: Fotografie
1973   Antonín Smažil: Krajina a ľudia
1973   Andrzej Strumiłło (Grand Prix Bib 71)
1974   Eugen Lehotský: Súborné dielo
1974   Dagmar Rosůlková: Jubilejná výstava
1974   Ján Ilavský
1974   Martin Tvrdoň: Slovenská krajina /1964-74/
1975   Oľga Bleyová: Fotografie
1975   Edmund Gwerk: 1895 / 1975
1976   Dvanásť grafík Róberta Dúbravca
1976   Andrej Doboš: Z tvorby
1976   Vojtech Mensatoris: Maliarske dielo
1976   Miloš Šimurda: 1955/1975
1978   Viliam Chmel (1917-1977)
1978   Július Jakoby: Súborné maliarske dielo
1979   Běla Kolčáková: Výtvarné dielo
2001   Mikuláš Galanda (1895-1938)
nedatováno   Helena Bezáková
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1967   Socha piešťanských parkov '67 (I. trienále slovenského sochárstva)
1967   Ľudová plastika na Slovensku
1970   Anderle, John, Kučerová, Preclík, Sklenář, Sukdolák, Vysušil
1970   Skupina 66
1974   Ruské ikony
1977   Kresba 19. storočia na Slovensku
Book
published, title (subtitle)
1966   Fauvizmus
1969   Svetlá vo vlnách
1969   Rudolf Uher
1969   Nové slovenské výtvarné umenie (Nástup 1957, Nástup 1961)
1969   Nová figurácia
1970   Jozef Kollár
1970   Kinetizmus
1970   Goya
1970   Alexander Trizuljak
1970   Marc Chagall
1970   Dürerova Apokalypsa
1970   Ernest Zmeták (S použitím umelcovho vlastného životopisu zostavil a doplnil Ladislav Saučin)
1971   Písmo a obraz
1971   Barok
1971   Architektúra na Slovensku 1918-1945
1971   Aurel Kajlich
1971   Odilon Redon
1972   Andrej Doboš: Grafika
1972   Bohuš Kuľhavý
1972   Renesancia (Umenie sveta)
1973   Jozef Fabini
1974   Tibor Bartfay
1974   Ladislav snopek
1975   Podoby starého Spiša
1976   Ján Koniarek
1976   Bohumil Kubišta
1976   Paul Gauguin
1977   Fraňo Štefunko
1977   Ferdiš Kostka
1978   Dvanásť grafík Ľudovíta Fullu
1978   Stredoveké kachliarstvo
1978   Krása slovienského šperku
1978   Mikuláš Galanda
1979   Paul Gauguin
1991   Giotto
1992   Slovenský variant moderny
1993   Tri otázniky (Od päťdesiatych k osemdesiatym rokom)