Žilinské tlačiarne š.p.

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2001, Koloman Sokol (Henkel Slovensko predstavuje obrazy prvýkrát vystavené na Slovensku)
Book
published, title (subtitle)
1995, Pomocný slovník českých a slovenských výtvarných umělců