Malá galerie Československého spisovatele

Book
published, title (subtitle)
2014   Československý spisovatel 1950-1991
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1970   Ilustrace Vladimíra Tesaře
1970   Pražské výstavy
2014   Malá galerie Československého spisovatele (Několik poznámek k historii a fungování „nejmenší výstavní síně“ v Praze)