M. H.

Book
published, author, title (subtitle)
1923   Život svatého Prokopa
1970   První třída kašička (Z lidové tvorby písní, říkadel a hádanek vybrala, uspořádala a jazykovou úpravu provedla Olga Štruncová)
Folder
published, author, title (subtitle)
1969   Polámal se mraveneček