Klubovna Mladých přátel výtvarného umění

date of exhibition, exhibition title
1973/01   Pocta Vladimíru Boudníkovi,