Klub přátel výtvarného umění (KPVU) při jednotném závodním klubu ROH

city: _
address: _