K.K. Ingenieur- und K.K. Genie-Akademie,

person, born
Cyrani z Bolleshausu Ignác, 1700