Závodný klub Vernosť pri n.p. CHZJD

city: _
address: _