Pražská galerie českého skla

year of establishment: 2007
city: Praha 4
address: Bartoškova 26
ZIP: 140 00
phone: +420 272 101 121
fax: +420 272 101 120
www: www.prazskagalerie.cz

notes:
http://foibos.cz/ceske-sklo/prazska-galerie

Pražská galerie českého skla vznikla v roce 2007. Podle základních programových cílů by se měla v blízké době stát živým centrem, které kromě prezentace a prodeje uměleckého skla poskytne návštěvníkům, výtvarníkům a teoretikům neformální prostor pro vzájemné setkávání při vernisážích, besedách a přednáškách věnovaných historii a současnosti české sklářské tvorby. V dlouhodobém plánu by se tato galerie měla stát rovněž vydavatelstvím specializované řady publikací, dokumentačním centrem s počítačovou databází autorů a institucí podněcující mladou autorskou tvorbu. Prestižním počinem bude dozajista udělování Ceny Stanislava Libenského. Předpokládanou součástí široce koncipované činnosti Pražské galerie českého skla je spolupráce se zahraničními partnery, stejně jako prezentace domácí autorské tvorby v cizině.

Nejdůležitějším úkolem nově otevřené galerie je vybudování rozsáhlých expozic, které by návštěvníkům hlavního města Prahy nabídly atraktivní příležitost k poznání minulosti i přítomnosti českého skla. Součástí scénáře netradičně pojatých výstavních sekcí jsou ukázky výroby skla v rozmanitých technikách, videoprojekce, návštěvnické a dětské dílny a prodejna s doplňkovou obchodní činností. Stěžejní náplň budoucích expozic tvoří dlouhodobý výstavní cyklus, který pod názvem Cesty českého skla postupně představí v širokém záběru sklářskou tvorbu ze všech významných oblastí tohoto uměleckého odvětví v České republice. Bude zaměřen na stručnou historii skla v daném regionu, na novodobý vývoj ve dvacátém století, na podnikovou výrobu a autorskou tvorbu, připomene význam odborných škol, činnost výrazných uměleckých a pedagogických osobností i díla neprávem zapomenutých sklářských výtvarníků.

Cíle Pražské galerie českého skla jsou v tuto chvíli stanovené, operativní korektury plánovaného scénáře mohou nastat teprve tehdy, až se podaří vyřešit otázku, kde a v jakých prostorech bude tato galerie vyvíjet svou činnost. V předpokládané skladbě výstav bude v každém případě jako první zastavení na Cestách českého skla představena oblast Železnobrodska, poněvadž je to kraj odkud vzešlo v pravém slova smyslu moderní české sklo.

Tomuto záměru je podřízena i první prezentace Pražské galerie českého skla. Nejde o výstavu, ale o jakousi synopsi, která by měla naznačit sféry budoucích výstavních zájmů. V krátkém exkurzu je zachycena sklářská historie tohoto regionu od návlékání korálků přes Brychtovy figurky a uměleckou činnost významných pedagogů odborné školy v Železném Brodě (založené v roce 1920) až po současnou autorskou plastiku a design.