Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1988   Ivo Chovanec
2004   Jan Wojnar: Vizuální realizace
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2006   Katedra výtvarné výchovy (Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2018   Hry a sny
Medallion
published, title (subtitle)
1989   František Burant
Workbook
published, title (subtitle)
2002   Poetika výtvarna Karla Adamuse