Brünner Gesellschaft der Kunstfreunde ( Brněnská společnost přátel umění)

Encyclopedia
published, title (subtitle)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)