Památník Otakara Kubína

year of establishment: 1983
city: Boskovice (Blansko)
address: _

notes:
založeno 17. 9. 1983