Klášter

Dissertation
published, title (subtitle)
1928   Portál kláštera tišnovského v Předklášteří