Osvětová beseda

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1960   Sochař Karel Lidický (Výtvarné Hlinecko 1960)
1961   Antonín Slavíček a Kameničky (Výtvarné Hlinecko 1961)
1962   František Kaván a Českomoravská vysočina (Výtvarné Hlinecko)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1962   Jaroslav Hudec: Otevření výstavy