Výtvarné nakladatelství TVAR

Book
published, title (subtitle)
1953   David (Jacques Louis David)
1954   Dominik Skutecký (Život a dílo)