Café Sladkovský

Map/Plan
published, title (subtitle)
2011   ArtMap: Současné umění v pražských galeriích / Contemporary Art in Prague Galeries (1. 5. - 30. 6. 2011)