Osvětová beseda a museum města Trutnova

date of exhibition, exhibition title
1952/06/06 - 1952/08/03   Václav Lacina: Obrazy,
1955/11   Prodejní výstava grafiky,