Osvětová beseda a museum města Trutnova

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1952/06/06 - 1952/08/03   Václav Lacina: Obrazy, Osvětová beseda a museum města Trutnova, Trutnov (Trutnov)
1955/11   Prodejní výstava grafiky, Osvětová beseda a museum města Trutnova, Trutnov (Trutnov)