Towarzystwo Słowaków w Polsce

city: Krakov (Kraków)
address: ul. św. Filipa 7