Analogon, revue pro surrealismus, strukturalismus, art brut a tzv. příčné vědy

Encyclopedia
published, title (subtitle)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)