Zprávy Spolku architektů a inženýrů v království Českém

year of establishment: 1866
year of termination: 0
city: Praha