Karáskova galerie

Book
published, title (subtitle)
2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie)
Subordinate Document
published, title (subtitle)
2012   Z historie sbírky
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)