Karáskova galerie

date of exhibition, exhibition title
1953/11/23 - 1953/12/13   Krajiny Jana Konůpka,
1953/12 - 1954/01   Jaroslav Skrbek: Retrospektiva díla,
1955/01   Zdenka Braunerová: Oleje, kresby,