Karáskova galerie

Text
published, title (subtitle)
1946   Básník Jíří Karásek a výtvarné umění