Konfrontace - skupina umělců a teoretiků zabývajících se nefigurativní tvorbou

year of establishment: 1960
year of termination: 1962