Výbor pro kulturu Bulharské lidové republiky

city: _
address: _