Osvětový dům

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1969   Miloš Petera: Obrazy