Nakladatelství Akademie múzických umění (NAMU)

type: nakladatelství
city: Praha
address: Malostranské náměstí 12
zip code: 118 00
state: Česká republika (Czech Republic)

birth year: 2002

notes:
Nakladatelství AMU vydává studijní texty, sborníky, publikace a monografie z oblasti divadla, filmu, televize, hudby a tance. Vydává některé diplomové, habilitační práce a profesorské přednášky; měsíčník Informatorium (též v elektronické verzi), zajišťuje tisk programů a plakátů na koncerty, divadelní představení a ostatní aktivity fakult.
Vydané publikace nabízí na webových stránkách a v časopise Knižní novinky a na vývěskách fakult.
Každoročně se spolu s některými dalšími vysokými školami zúčastňuje veletrhu Svět knihy.
Adresa:
Malostranské náměstí 12, Praha 1, 118 00
vchod z ulice Tržistě (mapa)
Dopravní spojení:
Tramvajové linky 12, 20 a 22 do stanice Malostranské náměstí (jedna stanice od Metra A "Malostranská" )
Mgr. Zdeněk Holý – ředitel
E-mail: zdenek.holy@amu.cz
Telefon přímý: 234 244 535
Kateřina Ryšavá - asistentka redakce, distribuce a prodej
E-mail: katerina.rysava@amu.cz
Telefon přímý: 234 244 537
ing. Robert Konopásek - technický redaktor
E-mail robert.konopasek@amu.cz
Telefon přímý: 234 244 536
Jan Omasta - tiskař
E-mail: jan.omasta@amu.cz
Telefon přímý: 234 244 538
Objednávky
E-mail: knihy@amu.cz
www.amu.cz, 2011/12

Nakladatelství Akademie múzických umění (NAMU)

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  2002   Otomar Krejča (doctor honoris causa AMU)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2022   Choreography of Thought / Effort / Body Movement as a Space-Time (Dis)continuity
  2023   Rafani
kniha
  published   title (subtitle)
  1998   Hudební estetika
  2002   Hudební estetika
  2003   Kočky na Atalantě
  2009   Znaky, obrazy a stíny slov (úvod do (jedné) filozofie a sémiologie obrazů)
  2010   Divadlo v netradičním prostoru, performance a site specific (Současné tendence)
  2010   Pro rozhlas (i proti němu)
  2011   Dialog s démony nástrojů: Steina a Woody Vasulkovi
  2011   Umění filmu (Úvod do studia formy a stylu)
  2013   Dodalovi (Průkopníci českého animovaného filmu)
  2013   Kinetismus (Kinetika ve výtvarnictví - barevná hudba)
  2013   Sníh na trávě (Kniha I)
  2013   The Dodals (Pioneers of Czech Animated Film)
  2016   O dramaturgii
  2017   Herec je svou vlastní možností (Poznámky o herectví)
  2017   Proč hrát (K divadelní antropologii)
  2018   Divadlo v proměně civilizace
  2018   Josef Suk - pokus o portrét
  2018   The Garden / Zahrada
  2020   Hynek Alt: Untitled (Infrastructures & The Beach)
  2020   Zázračné křížení: Karel Teige a Vítězslav Nezval
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2016   Teritoria umění (Vědecká konference doktorandů pražských uměleckých škol 2016)
  2017   Teritoria umění (Vědecká konference doktorandů pražských uměleckých škol 2017)
autorská kniha
  published   title (subtitle)
  2020   Markéta Kinterová: Kam oči, tam hlava
  2023   Viktor Kopasz: Dočasné předměty / Temporary Objects

Nakladatelství Akademie múzických umění (NAMU)

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  2010   Alena Foustková: Mumbo Jumbo
  2019   Alena Foustková: Pohlednice z Česka / Postcads from the Czech Republic
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2015   Famugrafie (Výběr studentských prací katedry fotografie FAMU / Seelection of students' works from the Department of Photography at FAMU)
  2018   Black Box, White Hat
  2018   Inverse Mindset
  2022   Choreography of Thought / Effort / Body Movement as a Space-Time (Dis)continuity
kniha
  published   title (subtitle)
  2013   Kinetismus (Kinetika ve výtvarnictví - barevná hudba)
  2015   Happening: Mezi záměrem a hrou
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2016   Teritoria umění (Vědecká konference doktorandů pražských uměleckých škol 2016)
  2017   Teritoria umění (Vědecká konference doktorandů pražských uměleckých škol 2017)
periodikum
  published   title (subtitle)
  2009   Studia Hercynia (Zeitbrücken - Art Déco, Kubismus, Neoklassizismus und die Antike)
ročenka
  published   title (subtitle)
  2016   foto famu 2016

Nakladatelství Akademie múzických umění (NAMU)

festival/veletrh
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2015/06/21   Knihex 05, Vltavská náplavka, Praha
2016/06/19   Knihex 06, Vila Štvanice, Praha
2016/12/03 - 2016/12/04   Knihex 6 1/2, Studio Alta, Praha
2017/12/09 - 2017/12/10   Knihex 7 1/2, Studio Alta, Praha

Nakladatelství Akademie múzických umění (NAMU)

person born note
Heller Jan 1977 ???? - ????, ředitel
Kratochvílová Marie   ???? - 2008