Nakladatelství Akademie múzických umění (NAMU)

year of establishment: 2002
city: Praha
address: Malostranské náměstí 12
ZIP: 118 00

notes:
Nakladatelství AMU vydává studijní texty, sborníky, publikace a monografie z oblasti divadla, filmu, televize, hudby a tance. Vydává některé diplomové, habilitační práce a profesorské přednášky; měsíčník Informatorium (též v elektronické verzi), zajišťuje tisk programů a plakátů na koncerty, divadelní představení a ostatní aktivity fakult.
Vydané publikace nabízí na webových stránkách a v časopise Knižní novinky a na vývěskách fakult.
Každoročně se spolu s některými dalšími vysokými školami zúčastňuje veletrhu Svět knihy.
Adresa:
Malostranské náměstí 12, Praha 1, 118 00
vchod z ulice Tržistě (mapa)
Dopravní spojení:
Tramvajové linky 12, 20 a 22 do stanice Malostranské náměstí (jedna stanice od Metra A "Malostranská" )
Mgr. Zdeněk Holý – ředitel
E-mail: zdenek.holy@amu.cz
Telefon přímý: 234 244 535
Kateřina Ryšavá - asistentka redakce, distribuce a prodej
E-mail: katerina.rysava@amu.cz
Telefon přímý: 234 244 537
ing. Robert Konopásek - technický redaktor
E-mail robert.konopasek@amu.cz
Telefon přímý: 234 244 536
Jan Omasta - tiskař
E-mail: jan.omasta@amu.cz
Telefon přímý: 234 244 538
Objednávky
E-mail: knihy@amu.cz
www.amu.cz, 2011/12