Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství

city: Brno (Brno-město)