Hynek Pfeifer

type: nakladatelství
city: _
address: _
state: Česká republika (Czech Republic)

Hynek Pfeifer

kniha
  published   title (subtitle)
  1947   Na pospas aneb Přísloví pro kočku
  1948   Vesel-messe