Časopis Slezského zemského muzea

city: Opava (Opava)