Acta scaenographica, časopis

year of establishment: 1960
year of termination: 1971

word:

Časopis vydáván v letech 1960-1971. Vydavatelem v l. 1960-1963 Scénografická laboratoř. V l. 1963-1971 vydavatelem Scénografický ústav. Redaktory Miroslav Kouřil, Jaroslav Žert,  Jaroslav Hokeš, Jarmila Lormanová a Jana Pleskačová. Miroslav Kouřil byl autorem většiny článků, zejména programového charakteru. Autory statí o scénické technice a technologii byli Jaroslav Beneš,  Jaroslav Krč, Petr Lotz, Valtr Meluzín, Jiří Pechar, Antonín Vorel, Jiří Vyskočil a další. V anketě o významu scénické techniky a technologie se vyjadřovali naši přední herci a režiséři jako  Jaroslav Marvan,  Karel Höger, Vlasta Fabiánová, Jaroslav Průcha. Přínosem byly statě Josefa Glückmanna z oblasti divadelního lékařství. Loutkovému divadlu se ve svých statích věnoval zejména Jan Malík. Vlastimil Vinter se ve svých statích věnoval problematice výstavnictví a prezentačním úkolům památkové péče. Vývoji scénografie od antiky po současnost se věnovali ve svých článcích Miroslav Kouřil, Jaroslav Pokorný, Jan Grossman, Jiří Hilmera, Dušan Konečný, Věra Ptáčková, Sylva Šimáčková, František Šmejkal a další. Medailónky scénografů připravoval Jan Mikota. Podnětné byly statě, věnované scénografii aktuálních inscenací. Jejich autory byli Karel Bundálek, Aleš Fuchs, Jan Grossman, Adolf Scherl, Antonín Bartušek,Václav Hepner, Jiří Hilmera, Iva Mojžíšová, Sylva Šimáčková, Jaroslav Gillar, Petr Průša a další. Časopis informoval i o nových divadelních budovách ve světě a seznamoval tak čtenáře s výsledky umělecké tvorby v zahraničí.