Výstavní síň JZD Agrokombinát Slušovice (Derby)

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1987   Ilja Hartinger: Obrazy, grafika
1988   Ludvík Kuba: Autoportréty
1988   Ilja Hartinger: Obrazy, grafika
1988   Sekanina
1990   Lutobor Hlavsa: Obrazy
nedatováno   Rudolf Riedlbauch
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1989   Albín Brunovský: Láska, život a duha (Obrazy, grafika)
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1988   Antonín Vojtek: Obrazy