H.R.G. spol s.r.o. (HRG)

type: tiskárna
city: Litomyšl (Svitavy)
address: Svitavská 1203
zip code: 570 01
state: Česká republika (Czech Republic)

web: www.hrg.cz

H.R.G. spol s.r.o. (HRG)

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1995   Eva Kmentová
  1996   Antonín Dvořák: Obrazy
  1997   Mánes Josefu Lieslerovi (K 85. narozeninám)
  1998   Pavel Besta
  1998   Zdeněk Sýkora
  1999   Josef Saska: Výběr z obrazů a grafik 1971-1999
  1999   Ludmila Jandová: Tisk z výšky - grafika z let 1967-1976
  2000   A. Mucha: Paríž 1900
  2000   František Hodonský: Plovoucí smaragdy (Výběr z díla 1962 - 200)
  2000   Ivo Medek (Kopaninský): Vyskladněno / Vystaveno
  2000   Jan Trampota: Krajina zahrada
  2000   Jaroslav Vacek: Sochy
  2000   Libor Krejcar: Krajiny paměti - Landscapes of memory
  2000   Tvorba sochaře Ladislava Šalouna (1870-1946)
  2004   Ludmila Jandová: Obrazy prostoru (Průřez malířským dílem z let 1994-2004)
  2005   Jiří Hruška: Z malířské tvorby
  2005   Michal Köpping: V ateliéru B. H. (Katalog k souboru fotografií)
  2005   Sýkora 2004
  2006   Utajený kouzelník Vojtěch Kubašta (1914-1992)
  2007   Petr Zinke: Fotografie 2000 - 2007
  2012   Julius Mařák 1832-1899
  2013   Max Švabinský: Kozlovské sonety
  2014   Elžbieta Grosseova: Moreover
  2014   Jana Krejzová
  2014   Josef Matička: Dar Litomyšli
  2014   Kdo jsem: Bohumil Hrabal (Spisovatel, Čech, Středoevropan)
  2014   Wer ich bin: Bohumil Hrabal (Schriftsteller - Tscheche - Mitteleuropäer)
  2015   Obrazové příběhy Milady Marešové
  2015   Zdeněk Sýkora
  2016   Jan Kubíček: Cesta do budoucnosti / Journey into the Future
  2016   Jaroslav Horejc 1886-1983: Mistr českého art deca
  2016   Michal Cihlář: Ostrov / Island (Dva kubánské deníčky / Two Cuban Diaries)
  2017   Jakub Špaňhel: Na černé hladině, kde zrcadlí se noci / On the calm black water where the stars are sleeping (Obrazy z dějin umění / Scenes from the history of art)
  2017   Jaroslav Róna: 1997-2017
  2017   Jaroslava Němcová: Vrstvami
  2018   1 - Antonín Horák
  2018   Pařížské roky Věry Jičínské 1923–1931
  2018   Santiago Calatrava: Art & Architecture
  2019   Andrej Barčík: Osou cez horizont / Axis Crossing the Horizon
  2019   Ferdinand Hložník: Tvorba ako genéza vlastnej identity / Exploring Identity Through Art
  2019   Květa Pacovská: Utíkejte na konec / Run Till the End
  2019   Ladislav Mednyánszky: K 100. výročiu úmrtia umelca / The 100th anniversary of artist's death
  2019   Michal Škoda: Tam někde daleko něčeho úplně / Afar Away Over There What
  2019   Zorka Ságlová
  2020   Antonín Kratochvíl: Fotoeseje / Photo Essays
  2021   Tomáš Medek: Struktury
  2021   Viera Kraicová: Obrazy / Paintings 1962–1994
  2022   Ivan Mestrovič (1883–1962): Sochař a světoobčan / Sculptor and Citizen of the World
  2022   Ľudovít Fulla: Fragmenty / Fragments
  2022   Portmoneana - Váchaliana
  2023   Jitka Svobodová: Za hranou viděného / Beyond the Edge of the Visible
  2023   Lucia Dovičáková: Cítím se ako... / I Feel Like...
  2023   Věra Jičínská
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1994   České město Litomyšl v minulosti i přítomnosti (archivní a muzejní památky, výtvarné umění)
  1995   Imaginace a konstrukce
  1999   Tolerance '95: Téma Krev a slza
  2000   Skupina 42
  2001   Jiří Kolář sběratel / Collector
  2001   Magie barev
  2001   Pocta kubismu
  2002   Československý socialistický realismus 1948-1958
  2002   Litomyšl Art Gallery
  2002   Městská obrazárna v Litomyšli
  2004   2 + 18 (10 let ateliéru Fotografie Fakulty užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
  2004   Orientální koberce z českých soukromých sbírek
  2005   8x3=24nebo42
  2006   V okovech smíchu: Karikatura a české umění 1900-1950
  2007   AVU 18
  2013   Jan Steklík & Karel Nepraš, Annegret Heinl, Helena Wilsonová
  2015   Česko-polské hvězdy / Gwiazdy czesko-polskie / Czech-Polish Stars (4. sympozium Litomyšl / 4th Litomyšl symposium)
  2016   Česko-rakouské hvězdy: Garová, Hafner, Chiereghin, Meyer, Petrlík, Riepler, Sýkora (5. sympozium Litomyšl / 5th Litomyšl symposium)
  2016   Dědictví: Tradice, inovace, móda / Heritage: Tradition, Innovation, Fashion
  2016   Rittstein, Šlapetová, Rittstein: S astronautickou lehkostí motýla zpátky do kamene
  2016   Ty děti si pořád hrají: Dětská tematika v díle bratří Čapků
  2017   GAML 20 výstav
  2017   GRAFT (6. sympozium Litomyšl / 6th Litomyšl symposium)
  2017   Stanislav Kolíbal, Vlasta Prachatická, Markéta Prachatická: Ilustrace a portréty / Illustrations and Portraits
  2018   Lounské dědictví:Jaroslav Mařík a Otakar Mařík (Malby, kresby, grafika a ex libris dvou lounských osobností, jejichž jména by neměla být zapomenuta)
  2018   Umění pro práci
  2018   Václav Cigler, Michal Motyčka: Jsme 100 / We are 100
  2018   Václav Cigler, Michal Motyčka: Otevřený hrob / The Open Tomb
  2018   Václav Cigler, Michal Motyčka: Událost místa / Spatial Occasion
  2019   Art of the Long Century 1796-1918: Portrait of the Collection NGP
  2019   Biskup Josef Doubrava milovník umění a mecenáš (Odkaz královohradeckého biskupa městu Hradec Králové)
  2019   Krajina skrytá uvnitř světa (Obrazy Orlických hor)
  2019   Umění dlouhého století 1796-1918: Portrét sbírky NGP
  2019   Václav Cigler, Michal Motyčka: Světelné pole / Light Field
  2019   Where Do We Go From Here (7. sympozium Litomyšl / 7th Litomyšl symposium)
  2020   12hodinová konference
  2020   Minulé století (Dvacet osobností)
  2020   Posledních padesát let
  2020   Renata & Marek Ormandík: Havrany, busty, kytice / Ravens, Busts and Flowers
  2021   Magical Moments (Iceland, Canada, USA, Namibia, South America, New Zealand, Philippines)
  2021   Michal Motyčka, Jana Šindelová: Hranol / Prism
  2022   Cena Jindřicha Chalupeckého 2022 / Jindřich Chalupecký Award 2022 (Vše pevné se spojuje ve vzduchu / All That Is Solid Melds in the Air)
  2022   Cesta předurčena osudem: Květa a Jitka Válovy / A Path Destined by Fate: Květa and Jitka Válová
  2022   Čutek na tretiu / Three Times Čutek
  2022   Fotograf Festival #12 (Nikdo sem nepatří víc než vy / No One Belongs Here More Than You)
  2023   29. Grafika roku 2022, 28. Cena Vladimíra Boudníka
kniha
  published   title (subtitle)
  1997   Čas a jiné / Le Temps et l'Autre
  1999   II. inventura Tomáše Bíma
  1999   Karel Trinkewitz: Život je koláž / Das Leben ist eine Collage
  2001   Má duše je moře (Poezie charvátského Jadranu)
  2001   Motýlí efekt aneb Sametové sny (Václav Havel od disidenta k prezidentovi)
  2001   The National Museum (The Architekture and Ornamentation of the main Bulding)
  2002   Jako červenej karkulák (Dopisy z vězení)
  2002   Můj manžel sochař Karel Hladík (Život, dílo, dokumenty, vzpomínky)
  2003   Kronika pražského plynárenství
  2004   Polička (Barokní a gotická radnice)
  2005   Polička (Kostel sv. Jakuba)
  2007   Polička (Moderní architektura 1900-1950)
  2008   Polička (Klasicistní vyřezávaná vrata a dveře)
  2009   Litomyšl 1259 - 2009 město kultury a vzdělávání
  2010   Jan Zrzavý, malíř básník (1890-1977)
  2010   Polička (Gotické opevnění města)
  2011   Chvilky s Janem Zrzavým
  2012   Kapitoly
  2014   Dej pusu medvědici Miře na dobrou noc: Před půlnocí 1 / Kdo se bojí, tuto knihu neotvírá: Před půlnocí 2
  2014   Dobrý den, noci
  2014   Hieronymus Bosch - zbožný pohan?
  2014   Industriální topografie: Architektura konverzí / Industrial Topography: The Architecture of Conversion (Česká republika 2005-2015 / Czech Republic 2005-2015)
  2014   Jaroslav Král
  2014   Průzory (Výběr z tvorby pardubických básníků)
  2014   Současné umění očima Martina Fryče
  2015   Karel Souček: Život v obrazech / Obrazy života
  2015   Stíny hieroglyfů
  2016   Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody
  2017   Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850-1950
  2017   Cirkus pictus (Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800-1950)
  2017   Jaroslav Róna: Odvaha (Proces vzniku jezdecké sochy na fotografiích Aleše Formánka)
  2017   Pozdní texty
  2017   Setkání: 60 let Městské galerie Vysoké Mýto
  2017   Vzkazy do mraků
  2018   Ahoj socho (Městem s otevřenýma očima)
  2018   Retrospektiva (Vybrané studie k dějinám umění 12.-16. a 20. století)
  2018   Tvorba architekta Jaroslava Kadlece
  2019   Cestopisák Josefa Váchala
  2019   Vojáci Skutečska 1914 - 1920 (Borek, Hněvětice, Lužany, Lešany, Lhota u Skutče, Přibylov, Radčice, Skuteč, Skutíčko, Štěpánov, Zbožnov, Zhoř, Žďárec u Skutče)
  2020   Galerie moderního (č)umění
  2020   Já o já
  2020   Já-ty
  2020   Jiří Štourač
  2020   Jsem?
  2020   Jsme?
  2020   O poezii I
  2020   Ono-On
  2020   Soča (Isonzo) 1917 / Josef Váchal a další čeští umělci v soukolí Velké války
  2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989)
  2020   Vědra
  2020   Vůně úspěchu
  2020   Zázračné křížení: Karel Teige a Vítězslav Nezval
  2021   Alphabet for Futura / Abeceda pro Futuru
  2021   Czechoslovakian Ink (Volume 1)
  2021   Ida
  2021   Milan Langer
  2021   Mýtus architekta: Jan Kotěra 150
  2021   Sochy Piešťan (Mesto ako galéria)
  2022   Bylo nebylo, byla auta
  2022   O vodě, myslícím těle a stopách zkušenosti (Rozhovor s Milošem Šejnem u příležitosti výstavy Aqva)
  2022   Obrazy filozofie a tělesná mysl
  2022   Významy modernismu (K historii polského umění po roce 1945)
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1998   Vratislav Blažek: I v cizině jsem s tebou
  2012   Svědectví: Ženským hlasem / Testimonies: In a Female Voice
  2018   Ex-pozice (O vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury)
  2022   Co řeka neodnesla (Polabští básníci 2012-2022)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Portmoneum (Museum Josefa Váchala v Litomyšli)
aukční katalog
  published   title (subtitle)
  2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle)
  nedatováno (2004?)   Z legendárního ateliéru Boba Hochmana v paláci Lucerna, Praha 2004
informační leták / informace
  published   title (subtitle)
  2006   Evropské školící centrum YMCA Litomyšl
kalendář
  published   title (subtitle)
  2019   Úplně nový a věčný kalendář český
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1994   Politický plakát v letech 1920–1989
periodikum
  published   title (subtitle)
  1997   Galerie Bayer & Bayer (Miloslav Moucha)
  1997   Galerie Bayer & Bayer (Zbyněk Sekal)
  1997   Galerie Bayer & Bayer (Ladislav Moučka: Posvátná geometrie)
  1997/10/15   Galerie Bayer & Bayer (Umělecká beseda)
  1997/11/20   Galerie Bayer & Bayer (Jindřich Zeithamml; Sochy)
  1998   Galerie Bayer & Bayer (Alén Diviš; Kresby)
  1998   Galerie Bayer & Bayer (Vernisáž výstavy Vladimír Merta; Jméno přijde)
  1998   Galerie Bayer & Bayer (Mezi otázkou a odpovědí)
  1998   Galerie Bayer & Bayer (Pavel Besta; obrazy)
  1998   Galerie Bayer & Bayer (Petr Hrbek: Obrazy 1998)
  1999   Galerie Bayer & Bayer (Jíra Josef)
  1999   Galerie Bayer & Bayer (Josef Žáček; Apaté)
  1999   Galerie Bayer & Bayer (Pierre Mabille)
  2001   Galerie Bayer & Bayer (Miloslav Moucha; Obrazy z let 1999 - 2001)
  2001   Galerie Bayer & Bayer (Andy Warhol)
  2002   Galerie Bayer & Bayer (Vladimír Novák; Obrazy)
  2002   Galerie Bayer & Bayer (Art Prague 2002)
  2002/02/20   Galerie Bayer & Bayer (Jiří Hůla; Střelec na b2)
  2016   Noviny Na shledanou (4)
plakát
  published   title (subtitle)
  2001   Magie Barev
pracovní sešit
  published   title (subtitle)
  nedat.   Křížová cesta 21. století
příležitostný tisk
  published   title (subtitle)
  2013   Václav Boštík a Horní Újezd
příloha
  published   title (subtitle)
  2016   Jaroslav Horejc (1886-1983): Mistr českého art deca / Master of Czech Art Deco
soupis knižní tvorby
  published   title (subtitle)
  2019   Kateřina Černá: Soupis knih, knížek a sešitů z let 1961–2019