Československé kulturní středisko

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1979   Julián Filo: Obrazy